Instalacje fotowoltaiczne to inwestycja, która zawsze się opłaca

Fotowoltaika wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Ze słońca uzyskujemy prąd stały, a po zastosowaniu odpowiednich falowników (inwerterów), prąd zmienny wykorzystywany przez urządzenia w domu. Według aktualnej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii, mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW (do niedawna 40kW), która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Najważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, zwane inaczej słonecznymi to tak naprawdę krzemowe płyty, coraz częściej montowane na dachach domów lub nowoczesnych firm. Zbudowane z ogniw i modułów urządzenia stanowią ekologiczne i bardzo ekonomiczne źródło energii, dlatego zyskują na popularności w niezwykle szybkim tempie.

Inwerter fotowoltaiczny (falownik)

Inwerter fotowoltaiczny (falownik)

Inwerter solarny, nazywany inaczej falownikiem fotowoltaicznym, stanowi rodzaj konwertera elektrycznego przekształcającego prąd stały (DC) na prąd przemienny (AC). Sterowany zaawansowanymi procesorami falownik to złożone urządzenie, które utrzymuje prawidłowe działanie układu celem wyprodukowania maksymalnych ilości energii.

Inwerter fotowoltaiczny umożliwia także monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej oraz optymalizację pracy paneli słonecznych.

Skrzynka z zabezpieczeniami

Skrzynka z zabezpieczeniami

Stanowi formę ochrony instalacji fotowoltaicznej oraz sieci energetycznej budynku, zabezpieczając przed wystąpieniem jakichkolwiek awarii.

Licznik dwukierunkowy

Licznik dwukierunkowy

Dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – liczy ilość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pobranej z sieci energetycznej.

Sieć elektroenergetyczna

Sieć elektroenergetyczna

Pełni rolę naturalnego magazynu energii, w którym gromadzone są wszelkie nadwyżki prądu możliwe do wykorzystania w dowolnym momencie.

Sprawność paneli fotowoltaicznych

Sprawność to inaczej efektywność paneli fotowoltaicznych. Jest tym większa, im lepsze nasłonecznienie paneli, im większa jakość materiałów, z których zostały wykonane, struktura paneli itd. Efektywność paneli słonecznych wpływa na ich cenę.

Przyjęło się, że efektywność paneli określamy, badając materiał, z którego powstały i tak: panele monokrystaliczne będą mieć sprawność od 16 do 22 proc. i największą cenę, panele polikrystaliczne to już 14 do 16 proc. i niższa cena, natomiast panele amorficzne są najmniej efektywne, a ich sprawność to maksimum 10 proc., dlatego możemy je czasem dostać po okazyjnych cenach.

fotowoltaika

Ile prądu wytworzy moja instalacja?

Z każdego 1kWp powinniśmy uzyskać około 900-1000 kWh energii rocznie. Oczywiście, najlepiej aby nasz system był zwrócony na południe. Jeżeli jednak będzie to orientacja południowy-wschód czy południowy-zachód, nasze uzyski będą po prostu nieco niższe. Nie montujemy paneli zwróconych na północ.

fotowoltaika

Opłacalność inwestycji

Okres zwrotu zależy od źródła finansowania instalacji fotowoltaicznej. Im wyższa dotacja, tym krótszy okres zwrotu. Jeżeli skorzystamy z najpopularniejszego źródła finansowania, jakim jest program „Mój prąd” w połączeniu z ulgą termomodernizacyjną, okres zwrotu wyniesie około 6-7 lat. Najwyższy dostępny poziom dotacji zapewniają nam projekty finansowane ze środków unijnych, gdzie dofinansowanie może sięgać nawet 80%. Przy tak wysokim finansowaniu, instalacja zwraca się już po 2 – 3 latach, a im wyższa będzie cena energii, tym szybszy będzie zwrot.

wykres

Kluczowe udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji

 • brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • brak koncesji na produkcję energii elektrycznej,
 • brak opłaty przyłączeniowej do sieci,
 • brak kosztów montażu licznika dwukierunkowego (wymiana na koszt zakładu energetycznego),
 • stabilny system opustów premiujący wykorzystanie energii na własny użytek,
 • możliwość odliczenia kosztów budowy mikroinstalacji od podstawy podatkowania,
 • ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2.
fotowoltaika

System rozliczeń

W przypadku mikroinstalacji obowiązuje rozliczenie w tzw. systemie opustów, którego cechą jest brak sprzedaży energii (całość rozliczenia odbywa się bezgotówkowo) oraz możliwość bilansowania energii pobranej z sieci oraz energii wprowadzonej do sieci w ujęciu rocznym. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji jest zużywana na bieżąco, zaś niewykorzystana w momencie produkcji część energii jest odprowadzana do sieci energetycznej i tam magazynowana. „Energię z magazynu” możemy odebrać w ciągu 365 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wartość opustu jest uzależniona od mocy mikroinstalacji:

 • Instalacje do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
 • Instalacje pow. 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.
fotowoltaika

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna powinna przede wszystkim być dostosowana do naszego zużycia energii. W przypadku gospodarstw domowych wielkość instalacji powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała rocznego zużycia.

Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Na podstawie analizy naszych rachunków za prąd możemy więc przyjąć, iż moc instalacji będzie optymalna jeżeli:

 • na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobierzemy ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV,
 • na każde wydane miesięcznie 100 zł dobierzemy ok. 2,75 kWp mocy instalacji.
fotowoltaika

faq

1. Jakie główne czynniki mają wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej?

Głównymi czynnikami, które mogą wpływać na wydajność instalacji fotowoltaicznej są:

 • Orientacja dachu - w optymalnych warunkach moduły powinny być zorientowane na południe. Jeśli nie jest to możliwe, obowiązuje zasada: im bliżej kierunku południowego, tym większa wydajność instalacji fotowoltaicznej. Orientacja instalacji w kierunku odchylonym od południowego wpłynie na obniżenie jej sprawności (od kilku do kilkunastu %). Oczywiście, nie montujemy paneli na połaci dachowej zorientowanej na północ.
 • Nachylenie dachu - produkcja energii z systemu PV jest statystycznie największa, gdy słońce pada na ogniwa słoneczne pod kątem prostym. Optymalny kąt nachylenia dla paneli fotowoltaicznych w Polsce mieści się w granicach 30 – 40°. Jeżeli jednak nasz dach ma inny kąt nachylenia, uzysk może być po prostu kilka % niższy, bądź też zastosowane zostaną specjalne konstrukcje wsporcze (w przypadku dachów płaskich).
 • Zacienienie – zarówno czynniki architektoniczne (elementy dachu czy sąsiadujące budynki), jak i topograficzne (np. drzewa, ukształtowanie terenu) mogą prowadzić do powstawania cienia padającego na nasze panele fotowoltaiczne, co prowadzi do zmniejszenia (czasami znacznego) ilości wytwarzaj energii elektrycznej. Należy pamiętać, iż panele są łączone szeregowo i sprawność działania szeregu paneli dostosowuje się do sprawności najsłabszego z paneli.
 • Jakość wykonawstwa – błędnie zaprojektowana lub źle wykonana instalacja to bardzo częsta przyczyna niskiej sprawności systemu oraz niezadowolenia inwestora.

2. Jak wygląda proces rozliczeń z zakładem energetycznym?

Rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych. Zakład energetyczny liczy moc, którą odkupił i którą sprzedał klientowi, po zbilansowaniu tych dwóch liczby wystawia rachunek.

3. Jakie dokumenty są potrzebne do budowy i podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci?

Na szczęście nie ma tu specjalnych wymagań. Nie jest potrzebne pozwolenie budowlane, ani uzyskanie koncesji. Wystarczy zgłoszenie instalacji w zakładzie energetycznym, który zobowiązany jest do jej nieodpłatnego podłączenia i wymiany licznika na dwukierunkowy.

4. Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Nie, ustawa reguluje tą kwestia i zakład energetyczny musi dokonać wymiany licznika na swój koszt.

5. Jak kształtuje się wydajność instalacji fotowoltaicznej w zależności od pory roku?

Fotowoltaika dla firm zasady swojego działania opiera na ilości promieni słonecznych docierających do kolektora. W zimie, z powodu dużej liczby pochmurnych dni, wydajność układu nieco spada, jednak prąd dalej jest produkowany. Fotowoltaika firmy już na etapie projektu zakłada taką ewentualność, dlatego moc układu jest odpowiednio dostosowywana.

6. Co się dzieje z wytworzoną, a niewykorzystaną energią?

W większości przypadków, jedynie około 20% wytworzonej energii jesteśmy w stanie zużyć na własne potrzeby od razu (tzw. autokonsumpcja). Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła system tzw. opustów, dzięki któremu możemy niewykorzystaną energię odprowadzać do sieci elektroenergetycznej, a następnie bez kosztowo wykorzystać 80% odprowadzonej energii wtedy, kiedy będziemy jej potrzebowali. Można powiedzieć, iż sieć jest dla nas swoistym magazynem energii, zaś owe 20%, które tracimy wprowadzając niewykorzystaną energię do sieci to pewnego rodzaju koszty magazynowania energii, które musimy ponieść bez konieczności zakupu akumulatora.

7. Czy można instalować fotowoltaikę na dachach płaskich?

Oczywiście. W przypadku dachów płaskich, podobnie jak na gruncie, stosowane są specjalne konstrukcje wsporcze umożliwiające montaż paneli pod odpowiednim kątem. Trzeba jednak pamiętać, iż w przypadku dachu płaskiego, potrzebujemy więcej miejsca, gdyż poszczególne rzędy paneli muszą być ustawione w odpowiedniej odległości od siebie aby nie powodować zacienienia.

8. Za mała czy za duża moc instalacji fotowoltaicznej – co lepsze?

Najlepiej jeśli instalacja dobrana jest tak by w pełni pokrywała zapotrzebowanie gospodarstwa, jednak nie zawsze się to udaje. Zainstalowanie mniejszej mocy skutkuje jedynie tym, że oszczędności na rachunkach za prąd będą mniejsze. Okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej pozostanie na podobnym poziomie jak w przypadku instalacji pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. Za duża moc instalacji to wyższe nakłady finansowe na inwestycję i długi okres zwrotu. Oszczędności nie są większe ponieważ nadmiar energii pozostaje utracony.

9. Jak określić moc instalacji, jeśli dopiero buduję dom?

Dla budynków już istniejących określenie mocy instalacji jest łatwiejsze ponieważ dobiera się ją do średniej wysokości rachunków za prąd za ostatni rok. W przypadku nowych budynków zużycie prądu trzeba oszacować na podstawie planowanego zużycia, a więc określić ilość i rodzaj urządzeń energochłonnych oraz liczbę domowników. Gdy podczas eksploatacji, instalacja okaże się za mała, zawsze istnieje możliwość rozbudowy systemu np. z wykorzystaniem mikroinwerterów.

10. Czy śnieg i grad nie spowodują zniszczenia paneli?

Jeżeli tylko nie padniemy ofiarą gradobicia o wielkości piłek tenisowych, nasza instalacja powinna pozostać nienaruszona. Wszystkie panele dobrej jakości przechodzą testy wytrzymałościowe. Kulka gradu o średnicy piłeczki do golfa wystrzelona z prędkością 80 km/h z odległości 100 cm nie powoduje żadnych uszkodzeń modułu. Śnieg również nie stanowi problemu - panele wytrzymują nacisk o sile nawet do 800kg na m2.

11. Ile energii może wyprodukować moja instalacja fotowoltaiczna w ciągu roku?

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp może wyprodukować ok. 950 kWh w ciągu roku. Przy większej instalacji mnożymy wielkość instalacji x 950 kWh. Dokładną ilość produkowanej energii przy określonej wielkości instalacji wyliczamy na podstawie programu symulującego pracę instalacji. Przygotowujemy szczegółową ofertę wraz z wyliczeniem opłacalności i efektywności instalacji.

12. Czym różnią się kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?

Kolektory słoneczne zamieniają energię wytworzoną z promieni słonecznych w energię cieplną, a więc mogą być używane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Fotowoltaika zamienia energię słoneczną w energię elektryczną, a więc wykorzystywana jest do zasilania urządzeń elektrycznych w naszym domu (dzięki inwerterom następuje zamiana prądu stałego, wytworzonego przez ogniwa, na prąd zmienny).

Instalacja z SOLANO Fotowoltaika

instalacja

Bezpłatna konsultacja

Przedstawimy wstępne rekomendacje oraz kalkulacje instalacji fotowoltaicznej, odpowiadające na Twoje potrzeby

instalacja

Dedykowane rozwiązania

Opracujemy optymalne i dedykowane rozwiązania na miarę Twojego zapotrzebowania oraz technicznych możliwości instalacji

instalacja

Kompleksowe wsparcie

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie – od rekomendacji, przez projekt, po instalację fotowoltaiki!

instalacja

Niezawodna inwestycja

Wybór instalacji fotowoltaicznej zapewni Ci bezawaryjną produkcję taniej i ekologicznej energii elektrycznej przez cały rok

Bądź eko i oszczędzaj dzięki fotowoltaice!

Skontaktuj się z nami - podpowiemy Ci ile możesz zaoszczędzić dzięki panelom fotowoltaicznym!

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X