POLITYKA PRYWATNOŚCI
SOLAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez SOLAR SYSTEM sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki SOLAR SYSTEM sp. z o.o.

1. Administrator danych:
SOLAR SYSTEM  Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5/1, 70-100 Szczecin
KRS 0000865795 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy,
NIP 9552547362, REGON 387338360 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych:
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:
Wiadomości e-mail na adres: fotowoltaika@solanopolska.pl
Listownie na adres: SOLAR SYSTEM  Sp. z o.o.
ul. Rynek Sienny 2/4, 70-542 Szczecin 

3. Cel przetwarzania danych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej poprzez serwis www.solano-fotowoltaika.pl oraz krajowe i zagraniczne biura sprzedaży. 

Dane te są potrzebne w szczególności do:

  • przygotowania oferty,
  • zawarcia umowy,
  • dokonania rozliczeń,
  • dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,
  • korzystania przez Państwa z uprawnień konsumenckich.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku SOALR SYSTEM Sp. z o.o. będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie. 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

4. Rodzaje przetwarzanych danych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. w ramach sprzedaży i przygotowywania ofert przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy:

  • imię i nazwisko,
  • adres dostawy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

W przypadku realizacji przez Państwa praw w postaci np. odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy niezbędne jest podanie jego numeru w celu dokonania zwrotu należności.

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119)oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili wypełnienia formularza kontaktowego bądź zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przygotowania oferty lub zawarcia umowy jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia przygotowanie oferty i realizację zamówienia.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA oraz otrzymywaniem wiadomości SMS odbywa się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna.

6. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
Prawo do wycofania zgody – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania tylko zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą dalej przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  przetwarzane. 

Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa zakresie. Informujemy, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  przetwarzane.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych -każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili. 

Prawo żądania przekazania danych – każdy ma prawo żądać aby posiadane przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. pod adresem e-mail: fotowoltaika@solanopolska.pl podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania. 

Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  jego danych osobowych. SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w formie elektronicznej.

7. Czas przechowywania danych osobowych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
Państwa dane osobowe SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  przechowuje do momentu przygotowania oferty, realizacji złożonego w firmie. 
W przypadku NEWSLETTERA oraz wiadomości SMS dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Państwa.
W systemie SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. przepisami prawa. 

8. Powierzenie przetwarzania danych:
SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SOLAR SYSTEM Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz ich transportu. Ponadto, możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, firmom hostingowym. 

W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz/lub wiadomości SMS SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. może powierzać podmiotom trzecim przekazywanie informacji handlowych pochodzących od SOLAR SYSTEM Sp. z o.o..

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  poza obszar Unii Europejskiej.

9. Informacje Handlowe:
Mają Państwo możliwość subskrybowania NEWSLETTERA SOLAR SYSTEM Sp. z o.o., poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-maili numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS. 

Poprzez NEWSLETTER oraz wiadomości SMS informujemy Państwa o naszych nowych produktach, akcjach promocyjnych, ofertach, konkursach, wyprzedażach itp. Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA i wiadomości SMS przesyłając wiadomość e-mail na adres: FOTOWOLTAIKA@SOLANOPOLSKA.PL.

10. Cookies:
Informujemy, że www.solano-fotowoltaika.pl używa plików „cookies". Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony internetowej i oferty do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

11. Profilowanie danych osobowych przez SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.:
Zgodnie z art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) profilowanie, jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Informujemy Państwa, że SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  w celu przygotowania i przesłania do Państwa ofert, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Przykładem stosowanego profilowania może być gromadzenie oraz analizowanie danych takich jak np. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie internetowej czy też ostatnio dokonane zakupy. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazane informacje SOLAR SYSTEM Sp. z o.o.  będzie przetwarzało wyłącznie dla własnych potrzeb, aby móc ciągle poprawiać jakość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Informujemy także, że mają Państwo prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. Niniejsze prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 4 Polityki Prywatności.

12. Ochrona danych w Google Analytics:
Strona internetowa SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. -Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Dzięki temu SOLAR SYSTEM Sp. z o.o. może lepiej dostosować stronę do Państwa potrzeb.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X